Azylové domy

Azylové domy

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni

Link: http://www.soscentrum.cz/
Kontaktní adresa: Denní krizová služba: Varšavská 47, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 521 912; 777 734 173
E-mail: sos@diakoniecce.cz
Cílová skupina rodiny s dětmi

Azylové ubytování pro matky a rodiny s dětmi

Link: http://www.spolcest.cz/
Kontaktní adresa: Donovalská 2331, 149 00 Praha 4 – Chodov
Telefon: 272 950 984; 725 102 792
E-mail: info@spolcest.cz
Cílová skupina ženy, rodiny s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi – Otevřené srdce

Link: http://azylovydum.sweb.cz/
Kontaktní adresa: Za papírnou 144/7, 170 00 Praha 7
Telefon: 272 766 694; 602 455 573
E-mail: azylovy.dum@seznam.cz
Cílová skupina rodiny s dětmi

Sociálního bytu Proxima Sociale

Link: http://www.proximasociale.cz/
Kontaktní adresa: Rakovského 3138 143 00 Praha 12
Telefon: 241 770 232
E-mail: azylovybyt@proximasociale.cz
Cílová skupina ženy, rodiny s dětmi (těhotné ženy)

Azylový dům

Link: http://www.skphopo.cz/
Kontaktní adresa: Křovinovo náměstí 11/16, 193 00 Praha
Telefon: 281 927 191
E-mail: info@skphopo.cz
Cílová skupina rodiny s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Link: http://kolpingpraha.cz/
Kontaktní adresa: Bohnická 32/3, 181 00 Praha 8
Telefon: 283 850 113
E-mail: kolping@kolpingpraha.cz
Cílová skupina

Dům tréninkového bydlení / azylový dům

Link: www.csspraha.cz
Kontaktní adresa: Šromova 862/3, 198 00 Praha 98
Telefon: 281 914 376
E-mail: adsromova@csspraha.cz, mariana.kolackova@csspraha.cz
Cílová skupina muži, ženy, rodiny s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Link: http://www.ckpp10.cz/
Kontaktní adresa: Jasmínová 2904/35, 106 00 Praha 106
Telefon: 267 310 683
E-mail: ckpp10@seznam.cz
Cílová skupina rodiny s dětmi

Dům Gloria - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Link: http://www.charita-adopce.cz/
Kontaktní adresa: Renoirova 614/7, 152 00 Praha 52
Telefon: 251 552 453
E-mail: adgloria@charita-adopce.cz
Cílová skupina ženy, rodiny s dětmi

Domov na půl cesty - MAJÁK

Link:  www.enyamajak.cz
Kontaktní adresa: U Michelského mlýna 157/25, 140 00 Praha 4
Telefon: 724 830 823; 241 410 618
E-mail: plevova.majak@centrum.cz
Cílová skupina mladí do 26 let, rodiny s dětmi

Top