Akutní pomoc 

Organizace poskytující pomoc v akutních situacích

Centrum krizové intervence

Link: http://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/
Kontaktní adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8.
Telefon: telefon: 284 016 110

linka důvěry krizového centra: 284 016 666

E-mail: cki@bohnice.cz
Zaměření: nízkoprahové zařízení, které poskytuje klientům a pacientům akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v takových životních situacích, které již nejsou schopni sami zvládnout vlastními silami směrem k jejich konstruktivnímu řešení
Služby: Služba je určena lidem:

které zasáhla životní pohroma – ztráta někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, ztráta zaměstnání, majetku apod.

u kterých propukají psychické potíže – deprese, úzkosti, panika, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu, atd.

s léčeným psychiatrickým onemocněním – při náhlém zhoršení zdravotního stavu.

RIAPS

Link: http://www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps
Kontaktní adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 222 586 768 (8:00-16:00 hodin)

+420 222 582 151 (16:00-8:00 hodin)

E-mail: riaps@csspraha.cz
Zaměření: krizové centrum
Služby: nonstop pomoc lidem, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, jako jsou osobní, vývojová, vztahová, pracovní nebo sociální krize

Linka bezpečí

Link: http://www.linkabezpeci.cz
Telefon: Linka pro děti: 116 111

Rodičovská linka:  840 111 234, 606 021 021

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

pomoc@rodicovskalinka.cz

Zaměření: Telefonická/internetová krizová pomoc a poradenství
Služby: Pomoc a podpora pro děti a mladistvé

Poradenství pro rodiče a ostatní

Zanechání vzkazu při útěku

Kontakty na další odborníky

Top