Zdravotní péče

Zdravotní péče

V rámci dětského centra působí celkem 6 pediatrů, dostupnost lékařské péče je tedy zajištěna nepřetržitě i pro klienty ZDVOP. Ošetřujícím lékařem dětí ve ZDVOP je MUDr. Anna Zubíková, v případě její nepřítomnosti ji zastupuje lékař konající službu v DC (MUDr. Jaroslava Lukešová – ředitel ZDVOP, MUDr. Marcela Litovová, MUDr. Soňa Dušková, MUDr. Miluše Kuželová, MUDr. František Schneiberg).

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou ponechat dítě v péči původního pediatra, je dětem poskytována lékaři DC pouze akutní péče.

Top