Speciální pedagog

Speciální pedagog

Aktuálně je kapacita ambulance zcela naplněna a nové klienty do odvolání nemohu přijmout.
Děkuji za pochopení. Eva Zikmundová (speciální pedagog) 

100_0418Speciální pedagog se zaměřuje na práci s dětmi se speciálními potřebami, např. děti s nejrůznějším zdravotním postižením (tělesné, smyslové…), děti v náročné psychosociální situaci, děti s obtížemi v emocionální rovině, děti z výrazně odlišného socio-kulturního a jazykového prostředí.

V indikovaných případech je vypracován individuální plán podpory dítěte, který vychází ze specifických potřeb daného dítěte. Podle tohoto plánu s dítětem individuálně pracuje, stimuluje jeho vývoj a vypracovává doporučení a vhodné postupy jak dále rozvíjet schopnosti dítěte pro všechny další osoby, které o dítě pečují.

V některých případech pracuje speciální pedagog i skupinovou formou, zejména s dětmi, pro které vzhledem k jejich specifickým potřebám není vhodné zařazení do programu předškolní přípravy (školky), ale zároveň mohou těžit ze skupinová práce, i když v určitých omezeních (volen je zpravidla nenáročný program – společné výtvarné aktivity, hraní her atp.).

Speciální pedagog zajišťuje následující služby:

 • MS_Meduzapořádání výchovně-vzdělávacích akcí a zážitkových aktivit
 • speciálně-pedagogická diagnostika
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • stimulace rozvoje motoriky a percepcí (vč. využití programů Maxík, Hypo, Metody dobrého startu)
 • stimulace vývoje dětí se speciálními potřebami
 • tvorba individuálního plánu rozvoje dítěte
 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení (FIE) 
 • Sandtray terapie (terapie v pískovišti dle Virginie Satirové)
 • na dítě zaměřená terapie hrou
 • filiální terapie (trénink rodičovských zručností)
 • konzultace s rodiči v oblasti stimulace vývoje dětí, výchovných metod a přístupů, zadávání hranic, volby vhodného typu školního zařízení apod.

100_6626     100_6702     100_8212    

100_4345     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     100_7067

Top