Snoezelen

Multismyslové prostředí

_DSC5913„Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž cílem je vyvolání smyslových pocitů.“ Pobyt dítěte ve snoezelenu může mít řadu rozličných cílů. Specifické prostředí snoezelenu přispívá k navození pocitu pohody, uvolněnosti, stimuluje smyslové vnímání, podporuje rozvoje emocionality, kognitivních procesů, komunikace, či motoriky. Snoezelen lze využít i v rámci terapie směřující k redukci stresu, zvýšení spontaneity, motivace. Činnosti v prostředí snoezelenu podporují navození vztahu mezi terapeutem (osobou doprovázející dítě) a dítětem. Práce ve snoezelenu může prospět téměř komukoli nezávisle na věku. K indikaci je třeba ale přistupovat individuálně, nutné je přizpůsobovat výběr pomůcek.

_DSC5896Primárně je snoezelen určen pro práci s dětmi se smyslovým nebo jiným postižením, s opožděným psychomotorickým vývojem, dále pro děti deprivované či nacházející se v obtížné psychosociální situaci. Místnost je využívána speciálním pedagogem, psychology, pečujícími osobami, dobrovolníky dětí a případně jinými osobami pracujícími s dítětem. Pobyt ve snoezelenu hojně využívají i dobrovolníci a v indikovaných případech je nabízen i matkám, rodičům a jejich dětem. Potenciál snoezelenu spatřujeme i v rámci práce s novorozenci trpícími abstinenčním syndromem. Snoezelen místnost byla realizována s ohledem na specifika dětí umístěných v DC. Mezi základní vybavení patří vodní postel, vodní sloup, zrcadlová koule, lampička se žárovkou na dálkové ovládání, baterky s průsvitkami, kobercová nástěnka, hmatové disky, svítící fontánka, lávová lampa, želva projektující hvězdné nebe ad. Od letošního roku je primárně pro práci ve snoezelenu vyhrazen zvláštní tablet, který pro tento účel darovala dobrovolnice, která místnost využívala.

Snoezelenové prostředí poskytuje dětem bezpečné prostředí, ve kterém mohou vyjádřit své pocity, obavy. Pro jiné děti je využíván především ke stimulaci smyslů a relaxaci.

Speciální pedagog zajišťuje podporu pro další osoby využívající snoezelen prostředí (dobrovolníci, psychologové, pracovníci přímé péče…).

svetle-equirect

Top