Psycholog

100_6894Psycholog

Psychologická péče je poskytována psychologem pracoviště odborného poradenství PhDr. Miladou Matoušovou, Ph.D., kterou v případě potřeby zastupuje PhDr. Markéta Hrdličková,Ph.D.

Psycholog sleduje adaptaci dítěte v zařízení, následně učiní vstupní psychologické vyšetření, na jehož základě rozhodne o případných dalších intervencích. Kontrolní vyšetření probíhá dle uvážení psychologa, případně dle potřeby aktualizace zprávy.

V případě dětí se speciálními potřebami spolupracuje psycholog se speciálním pedagogem na vytvoření individuálního plánu rozvoje dítěte, který je v dispozici všem osobám podílejícím se na péči.

Rodičům dítěte umístěného v zařízení poskytuje psycholog konzultace a poradenství ohledně psychomotorického vývoje, výchovných přístupů a práce s dítětem s ohledem na jeho další vývoj. Cílem konzultací je především motivace rodičů k péči o děti, posilování a zvyšování jejich rodičovské odpovědnosti a edukační vedení. Rodičům jsou nabízeny vhodné způsoby stimulace a dalšího rozvoje schopností a dovedností dítěte.IMG_2005

Konzultace jsou poskytovány též budoucím osvojitelům nebo pěstounům dítěte, včetně pomoci s navazováním vzájemného vztahu a přípravou dítěte na odchod ze zařízení do rodiny.

V případě potřeby zajišťuje psycholog též krizovou intervenci.

Kojícím matkám se nabízí laktační poradenství včetně zajištění pomůcek potřebných pro úspěšné kojení nebo alternativní krmení dítěte.

Top