Nedirektivní terapie hrou

Nedirektivní terapie hrou

101_0703Nedirektivní terapie hrou (Child centred play therapy) vychází z přístupu zaměřeného na člověka Carla Rogerse. Tento koncept užívá hru jako prostředek terapeutického procesu. Pro děti je hra přirozeným prostředkem vyjadřování. Dítě má svobodu hrát si způsobem, jaký si samo vybere. Terapeut aktivně reflektuje dětské pocity a počínání. Témata jednotlivých setkání si volí samotné dítě tím, jakým způsobem a s čím se rozhodne si hrát.

Nedirektivní terapie hrou je v zařízení realizována speciálním pedagogem, který má pro tuto metodu práce kvalifikaci a pracuje pod externí supervizí. Terapie probíhá ve speciálně vybavené herně. Poskytována je dětem od dvou let.

Změna v chování a prožívání dítěte zpravidla nastává velmi pomalu, terapie je proces dlouhodobý. V průběhu může nastat i zhoršení, zintenzivnění problémů, což je ale známka toho, že dítě v terapii se svými obtížemi pracuje.

Top