Filiální terapie

Filiální terapie

101_0694Cílem přístupu je prohloubit vztah mezi rodičem a dítětem prostřednictvím tzv. „hrových půlhodinek“, které rodiče s dítětem realizuje jednou týdně. Hra je pro děti přirozený způsob komunikace, stejně jako je pro dospělé přirozeným prostředkem komunikace rozhovor. Hračky jsou slova a hra řečí dítěte. Dospělí mluví o svých zkušenostech, myšlenkách a pocitech. Děti používají hračky, aby prozkoumaly své zkušenosti a vyjádřily, co si myslí a jak se cítí. Proto se rodiče učí realizovat 30 minutová hrová setkání se svým dítětem přímo u nich doma za použití setu zvlášť vybraných hraček.

Rodiče se učí, jak během hrových půlhodinek citlivě reagovat na pocity svých dětí, podporovat jejich sebedůvěru, pomáhat jim naučit se sebekontrole a odpovědnosti a nastavovat hranice. Půlhodiny týdně je dítě centrem rodičova vesmíru. V tomto speciálním čase vytváří rodič přijímající vztah, ve kterém se dítě cítí bezpečně a může se tak vyjádřit prostřednictvím hry – své strachy, záliby, odpor, přání, zlost, samotu, radost nebo pocity selhání. Nejedná se o běžnou hru dítěte s rodičem. Je to speciální hra, kterou vede dítě a rodič ho následuje. V tomto speciálním vztahu se vůbec nevyskytuje:

  • kárání
  • kritika
  • hodnocení
  • požadavky (nakreslit obrázek určitým způsobem atp.)
  • soudy (o dítěti ani o jeho hře – hodný/zlobivý, správně/špatně)
Top