“Školka”

Program skupinové předškolní přípravy

DSC_0274Program skupinové předškolní přípravy (tzv. „školka“) vznikl v únoru 2009 přímo z potřeb dětí, o které v zařízení pečujeme. V našem zařízení, mj. tím, že respektujeme sourozenecké skupiny, stále přibývá dětí, které jsou v předškolním věku nebo přímo ve věku těsně před nástupem školní docházky. Tyto děti pocházejí nejčastěji z rodin, které značně zanedbávaly potřeby i vývoj svých dětí. Cílem interního projektu školky je podpořit tyto děti v jejich celkovém osobnostním vývoji tak, aby jejich další životní cesta i nástup školní docházky nebyly poznamenány zbytečnými nezdary a neúspěchy, ale aby byly schopné se dobře začlenit do kolektivu stejně starých vrstevníků a prožívat spolu s nimi radost a plnohodnotnost své existence.
DSC_0187„Školku“  představují dvě místnosti: učební třída, která je vybavena stejně jako v běžné nebo speciální MŠ a sociální zařízení. Dle potřeby dětí je program rozložen mezi jednu skupinu (navštěvující čtyři dny v týdnu) nebo dvě skupiny (po dvou dnech v týdnu). Ve skupině je vždy maximální počet 5 dětí, které jsou si blízké nejen věkem, ale zejména svými skutečnými potřebam i a reálnými dovednostmi. V odůvodněných případech jsou i skupinky menší. Děti jsou v těchto skupinách stabilně, čímž vylučujeme prvek nahodilosti a podporujeme stabilitu a důvěru v jejich prostředí. Cílem „školky“ je, aby program i výběr a řazení aktivit byl prováděn s ohledem na aktuální potřeby a emoční stav dětí. Obsah, formy i metody práce ve “školce” se blíží obsahům, formám a metodám speciálních MŠ, které nejlépe vystihují, co děti se sociálně zdravotním rizikem potřebují.

DSC_4876Tato forma nabízí dětem nejen individuální specifickou péči, ale také společný prostor pro spolupráci a tvořivé činnosti dětí, které zároveň nesou značný výchovný a terapeutický potenciál, pomáhají jim nacházet vnitřní rovnováhu a budovat zdravější a všestranně harmoničtější osobnost. Důležitou roli v tomto projektu hraje osobnost a kvalifikace pedagoga, který svým osobním nezaujatým, ale otevřeným přístupem je schopen podporovat základní kompetence dětí, jejich bohaté, ale vyrovnanější emoční prožívání, schopnost komunikace v dialogu i ve skupině, zapojení ve skupině, schopnost samostatně i skupinově tvořit a dokončit výtvor, schopnost spolupracovat i soupeřit, samostatnost a sebeobsluhu, základní dovednosti a návyky důležité také pro následující školní docházku.

DSC_4920 DSC_0002 DSC_4916

Top