Jóga

Jóga

IMG_5812Cvičení jógovými technikami pomáhá upevnit dobré pohybové návyky a zlepšit či odstranit drobné nevyváženosti tělesné i psychické jako neklid, nesoustředěnost aj. Součástí skupinového cvičení je příjemná kolektivní atmosféra.

Skupinové cvičení jógy probíhá v DC od r. 2010 1x týdně pod vedením externí lektorky, specializované na práci s malými dětmi. Do skupiny dochází děti starší 2 let. Pro tyto účely jsme zde zřídili speciální místnost, kde mají děti dostatek prostoru k pohybu.

Jóga pomáhá dětem k uvolnění stresu, ale i k získání pohybových dovedností, které běžně v DC nemají možnost trénovat.

Top