Hipoterapie

Hipoterapie

Hipoterapie neboli „léčba s pomocí koně“, je úspěšně zařazována do programu péče o děti se senzomotorickým postižením již od r. 2003. Hipoterapie je komplexní terapeutická a rehabilitační metoda, která spojuje prvky fyzioterapie, psychoterapie a socioterapie. Fyzioterapeutický efekt jízdy na koni je způsoben senzomotorickými impulzy koňského hřbetu, které se přenášejí z koně na člověka. Biomechanika pohybu koně totiž simuluje a aktivuje pohybový vzorec podobný lidské chůzi, čímž umožňuje i tělesně postiženým dětem „chůzový“ trénink. Vedle toho také působí rytmus pohybu koně, jenž ovlivňuje svalový tonus a stimuluje schopnost zpracovávat podněty. Tím, že se jezdec snaží sladit s koněm svůj pohyb, dochází k lepšímu prokrvování i posilování organismu, urychlují se metabolické pochody, je příznivě ovlivňován respirační a kardiovaskulární systém.

Hippoterapie byla a je realizována u dětí v neurologem indikovaných případech od r. 2003 dvakrát týdně na akreditovaném pracovišti Hiporehabilitačního střediska Bohnice v areálu PN Bohnice. Tam mají, jako jedni z mála v Praze, mnohaleté zkušenosti s touto terapií nejen předškolního věku, ale také u kojenců a batolat (více na http://cshipo.wz.cz ).

Na základě našich empirických zkušeností, které jsme měli verifikovány neurologickými, psychologickými a kineziologickými vyšetřeními, můžeme potvrdit, že hipoterapie je jednou z ideálních forem fyzioterapie i psychoterapie právě u těchto nejmenších dětí. Podporuje hybný vývoj, zlepšení postury, koordinace i pohybových schopností, stejně jako podporuje psychický a emoční vývoj dítěte tak, aby v budoucnu mohlo, i přes svůj handicap, využít všech svých dovedností co možná nejoptimálnějším způsobem.

Top