Dobrovolnictví

Individuální program s dobrovolníkem

DSCN4147Dobrovolník zastává roli „tety“ či „strýce“ a doprovází dítě po celou dobu jeho pobytu v ZDVOP. Zaměřuje se především na individuální podporu dítěte a rozvoj jeho psychosociálních zkušeností. Dominující činností dobrovolníka je posilování rozvoje emocí a řeči dítěte, hra, práce s knihou, výtvarné činnosti, hříčky, zpěv a další činnosti podporující psychomotorický vývoj dítěte.

Dobrovolnická činnost ve spolupráci s OS Malíček je u nás realizována od r. 2001. Dobrovolník je vybrán pro dítě tak, aby měl schopnost a kapacitu naplňovat adekvátně potřeby dítěte ve všech oblastech jeho vývoje. Dochází za ním do pravidelně 1-3 x týdně

Důležitým efektem činnosti dobrovolníků v zařízení je rozšíření sociální podpory dítěte, jeho dovedností a jeho emocí. Rozhodně dětem dobrovolníci nenahrazují rodiče.

Vážíme si, že rodiče nám dávají svou důvěru a poskytují nám souhlasy s vycházkami svých dětí s dobrovolníky mimo areál ZDVOP.

Podrobnější informace lze získat na webu občanského sdružení Malíček, které činnost dobrovolníků v zařízení zajišťuje.

 

Top