Služby

Služby

Zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc:

  • IMG_1963poskytuje ubytování, stravování a ošacení dětí
  • poskytuje celodenní odbornou podporu a péči
  • zajišťuje výchovnou péči a vzdělávání dětí
  • vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí a vhodné trávení volného času
  • zajišťuje poskytování zdravotních služeb – prevence, diagnostika, léčba
  • poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte (nácvik rodičovských kompetencí) s cílem zlepšení situace rodiny a umožnění návratu dítěte zpět domů
  • poskytuje dítěti odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka, psychologa, speciálního pedagoga
  • spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí a dalšími odborníky zainteresovanými na pomoci dítěti a jeho rodině

 

Top