Žadatelé vybraní pro dítě v ZDVOP

Žadatelé vybraní pro dítě v ZDVOP

IMG_2036Velmi nás moc těší, že se osud jednoho nebo více našich dětí pohnul dobrý směrem a dítě získalo šanci na stabilní domov v rámci rodiny.

Pakliže jste nás ještě nekontaktovali, učiňte tak, prosím, co nejdříve. Nejlépe kontaktujte sociální pracovnici ZDVOP, která s Vámi vše projedná a domluví osobní setkání. Neváhejte se na cokoli zeptat. Ze zkušenosti víme, že je lepší položit sebebanálnější otázku a třeba i opakovaně, než se řídit špatným předpokladem odpovědi. Často pokládané otázky uvádíme níže spíše pro Vaši orientaci, jsme připraveni Vám zodpovědět i tyto otázky, případě je třeba i blíže prodiskutovat.

Chápeme, že situace je výjimečná a emočně náročná nejen pro dítě, ale i pro Vás a budeme se snažit, abychom Vám seznamování s dítětem co nejvíce usnadnili.

Jak bude probíhat první návštěva dítěte?

První návštěva dítěte probíhá vždy v předem domluveném termínu. Termín je pečlivě vybírán tak, aby vyhovoval Vám, v zařízení mohli být pracovníci, kteří s dítětem pracují, ale i tak, aby nenarušoval program dětí. Po příchodu do zařízení se nejprve sejdete s odborníky, kteří s dítětem pracují, mají je ve své péči (sociální pracovnice, psycholog, pediatr, případně speciální pedagog). Každý z nich Vás seznámí s dítětem z úhlu své odbornosti, případně s dosavadním průběhem péče o dítěte. V průběhu setkání budete moct klást jakékoli otázky, sdílet a diskutovat s námi Vaše obavy, doptávat se na údaje ze zpráv, které jste obdrželi. Na základě zkušenosti doporučuje připravit si dotazy, které Vás doma napadnout na papír. Pokud ale i tak na něco zapomenete, nebo Vás napadnou otázky později, můžete se samozřejmě ptát kdykoli (i v době, kdy už budete mít dítě doma). Následně Vás některý z pracovníků doprovodí za dětmi (nejčastěji psycholog). Během setkání s dětmi budete mít též možnost hovořit s pracovníky přímé péče – tedy tetami, které se o děti starají v průběhu dne.

Bude dítě při našem prvním setkání vědět, kdo jsem?

Děti na setkání s žadateli o NRP připravujeme individuálně ve spolupráci s psychologem. Při prvním kontaktu dítě zpravidla neví, že jste přišli právě za ním. Ačkoliv jste přesvědčení, že o dítě máte zájem a mi tomu rovněž věříme, ze zkušenosti víme, že se může stát, že ta pověstná jiskra nepřeskočí a Vy se přeci jen rozhodnete od NRP u tohoto dítěte ustoupit. Věřte, že i pro Vás bude rozhodnutí snazší bez tlaku různých očekávání od dítěte. Především tím ale chráníme samotné děti před zklamáním a pocitem odmítnutí.

Do procesu navazování kontaktu s novou rodinou vstupuje celá řada faktorů, např. na základě zkušenosti též víme, že formální úkony trvají někdy nepřiměřeně dlouho. Pro některé děti by pak bylo velmi těžké, zraňující, když by s Vámi nemohly odejít. Záleží též na spolupráci s osobami, které dítě případně navštěvují, na psychické stabilitě dítěte, na jeho předešlých zkušenostech apod. Navazování kontaktu tedy vždy koordinuje psycholog ve spolupráci se všemi osobami, které se účastní péče o dítě a především s Vámi. Prioritní je pro nás zájem dítěte, ale vždy se budeme snažit najít takový kompromis, aby vyhovoval i Vám.

Mám přinést dárek? A jaký?

Dětem rozhodně není potřeba nosit dárky, důležité je, že přijdete Vy.

Vzhledem k tomu, že první návštěva proběhne pravděpodobně neutrálně, aniž by dítě vědělo, že jdete právě za ním, není potřeba nic nosit. Pokud byste přeci jen chtěli něco donést, je třeba, aby se jednalo o společný dárek pro všechny děti, protože přesně tak dítě Vaši návštěvu vnímá. Stačí např. sáček bonbónů, balíček sušenek nebo pytlík nafukovacích balónků.

Na cílenou návštěvu můžete přinést dárek přímo dítěti. Dítě již budete trochu znát, již budete nejspíš sami tušit, co by mu mohlo udělat radost. Zeptat se můžete také jeho tety.  Pokud je jisté, že v krátké době s Vámi dítě odejde domů a dítě je na to připravené, můžete přinést nějakou drobnost do „nového domečku“ např. polštářek, obrázek, panenku…

Vhodné jsou také dárky k vzájemné aktivitě – např. set pro výrobu něčeho, výtvarný materiál, jednoduché sportovní pomůcky apod. Pro dítě má zpravidla větší hodnotu čas strávený s Vámi nad danou aktivitou než věc samotná.

Budeme smět s dítětem mimo areál ZDVOP?

Ano, až získáte vzájemnou důvěru, budete s dítětem moct na procházky mimo zařízení, zajet se podívat do města. Nicméně nedoporučujeme jezdit k Vám domů bez konzultace s psychologem. Pro nejmenší děti je zpravidla obtížné pochopit, že s Vámi ještě nemohou zůstat, že se musí vrátit do ZDVOP. Netvrdíme, že tyto obtíže nastávají vždy, ale z našeho pohledu je risk i vzhledem k přínosu takové návštěvy pro dítě příliš veliký. Ze stejného důvodu zpravidla nedoporučujeme tzv. propustky přes noc.

Top