Návštěvy dětí

Návštěvy dětí

Návštěvní hodiny

Obecně platí následující návštěvní hodiny. V této době je možno zastihnout klíčové sociální pracovnice bez předem domluvené schůzky. Na základě souhlasu ředitele ZDVOP lze návštěvní hodiny změnit (příp. rozšířit), vždy s ohledem na zájem dítěte.

Běžné Mladší 2 m.*
Úterý 9:00 – 11:00 14:30 – 16:00 13:00 – 14:30
Středa 9:00 – 11:00 14:30 – 17:00 13:00 – 14:30
Čtvrtek 9:00 – 11:00 14:30 – 16:00 13:00 – 14:30
* Tyto návštěvní hodiny jsou stanoveny pro děti mladší 2 měsíců, případně v dalších indikovaných případech.

Změna návštěvních hodin je vyhrazena. Všechny akce a jiné programy dětí se snažíme realizovat tak, abychom do návštěvních hodin zasáhli co nejméně. Někdy se nám to ale nepodaří a jsme nuceni jednorázově návštěvní hodiny změnit. O těchto změnách se snažíme vždy informovat, jakmile je to možné. Změny jsou uvedené zde na webu v sekci aktuality, na nástěnce sociálních pracovnic, případně je informace sdělena i ústně. Jsou ale situace, které nemůžeme předvídat a v jejichž důsledku může též dojít k dočasné změně návštěv (jedná se zejména o náhlé onemocnění dětí). Pokud dochází k dlouhodobým změnám (např. z důvodu docházky dítěte do školky, která se překrývá s dopoledními hodinami) jsou změny dohodnuty individuálně.

Co dělat a nedělat

Všechny osoby, které dítě navštěvují, jsou též povinny se řídit návštěvním řádem a pokyny personálu zařízení.

Pro všechny osoby přicházející na návštěvy do DC platí:

IMG_2459Na vrátnici

  • Nahlásit své jméno
  • Předložit platný průkaz totožnosti (OP, ŘP, pas)
  • Nahlásit jméno dítěte
  • Sdělit vztah k dítěti (rodič, prarodič apod.)

V kanceláři sociálních pracovnic v přízemí
(po vstupu do budovy chodba vlevo)

  • Zapsat se do knihy návštěv

Návštěvu lze zakázat z důvodů

  • zdravotního stavu dítěte
  • zdravotního a psychického stavu návštěvy
  • jiného, který je v rozporu se zájmem dítěte
Top