Poslání a cíle

Poslání a cíle

100_8594Poslání

  • Cíleně, efektivně a odborně pomáhat ohroženým dětem a jejich rodinám, které se nacházejí ve složité sociální situaci
  • Nabídnout souhrn služeb dle individuálních potřeb klienta
  • Během pobytu dítěte ve ZDVOP zajistit veškeré potřeby dítěte, komunikovat s rodinou, pracovníky OSPOD a dalšími státními i nestátními institucemi
  • Provádět činnosti směřující k co nejrychlejšímu optimálnímu trvalému řešení situace dítěte a jeho rodiny

Cíle

IMG_1996Zajištění péče, bezpečí a ochrany dětem nacházejícím se dlouhodobě či akutně ve stavu vyžadujícím okamžitou pomoc

  • V co nejkratší době umožnit dětem návrat do biologické či náhradní rodiny
  • Zajištění bezpečného kontaktu dítěte s jeho rodiči
  • Poskytovat péči psychologickou, sociální a poradenskou rodičům a příbuzným dětí zde umístěných a to dle jejich individuálních potřeb
  • Zkvalitňovat a upevňovat rodičovské kompetence s důrazem na spolupráci v rámci širší rodiny
  • Poskytovat dětem zde umístěným komplexní péči – rehabilitační, psychologickou, výchovnou, speciálně pedagogickou, zdravotní
Top